homehomehomehomehomefotosteksten en akkoordenhomelinkscontact
  

Als jij het niet meer weet
in het donker van je hoofd
ze laten weinig heel
van waar je in gelooft
hoe de tijd ook raast
we moeten erdoorheen
als jij het niet meer weet
je bent niet alleen


Hou me vastBij De Dijk 'gaat het dak eraf
05 juni 2009 - Frank Scholten

De pas opgerichte stichting Vroomshoop in Concert kan meteen goed aan de bak.

De Nederlandse topformatie De Dijk komt op zaterdag 6 juni naar Vrooms­hoop voor een concert in de grote evenemententent. Deze tent ach­ter het kerkelijk centrum aan de Julianastraat beleefde afgelopen za­terdag al een vuurdoop met Bos­rock. Medeorganisator Dick Kre­mer zegt op het zonnige terras van zijn gelijknamige café dat met De Dijk ‘het dak eraf gaat’. „Niet letter­lijk natuurlijk, maar feit is wel dat het optreden spraakmakend wordt. Toen we 21 jaar geleden be­gonnen met Sluispop, de voorgan­ger van Bosrock, hadden we ook al eens Cuby and the Blizzards. Die topformaties scoren natuurlijk en met De Dijk halen we nu toch iets bijzonders naar Vroomshoop. Niet voor niets doen we aan public rela­tions, de tent moet wel vol natuur­lijk.”
Die opmerking over de pr van de bescheiden Kremer is een understa­tement, want Vroomshoop en om­geving is de laatste tijd ‘vergeven’ van de posters over dit muziekeve­nement. Vincent Beltman zegt dat er flink is aangepoot in de organi­satie. „ De Dijk stelt bepaalde voor­waarden en daaraan moet je qua tentcapaciteit en podium voldoen. We beschikken gelukkig over veel bijzonder gedreven vrijwilligers die van aanpakken weten. Die tent maar ook het hekwerk op het ter­rein achter sporthal De Stobbe werden heel snel gerealiseerd. We stimuleren elkaar binnen de orga­nisatie en krijgen ook steun vanuit jongerencentrum het Front. De voorverkoop begint steeds beter te lopen en dat geeft ook een kick. Dit wordt een echt muziekfeest dat z’n weerga niet kent. De Dijk is erg populair en reken erop dat zaterdag vanaf 22.00 uur de num­mers massaal worden meegezon­gen”, blikt Beltman vooruit.
In het voorprogramma speelt de Vroomshoopse rockformatie Not Fade Away. Een hele eer voor de rockers, die in 2007 al eens hoge ogen gooiden in de nationale bandcompetitie Clash of the Coverbands en tot de beste zes for­maties in Drenthe en Overijssel be­hoorden.
Kremer zegt dat zijn medeorgani­satoren Rik Pape, Gerjan Koninen­belt, Alberto Hekman, Vincent Beltman en Berthil de Lange over­uren draaien. „En dan nog al die andere vrijwilligers die helpen met deze megaklus. Zelf zie ik dit ook als een promotie voor Twente­rand. De jeugd, maar ook oude­ren, kun je zo iets bieden dat tot de verbeelding spreekt. Dit past mooi in de viering van 150 jaar Vroomshoop. De komende jaren willen we trouwens weer met aan­sprekende formaties komen en zo ons steentje bijdragen aan een bruisende popcultuur in deze re­gio. Met De Dijk wordt daar een mooi begin mee gemaakt. We heb­ben onze vooral oudere noabers van het woonzorgcentrum Flier­borgh en de Lindenborgh onlangs op de koffie uitgenodigd in de gro­te feesttent. Het was erg gezellig en dan doet het goed hoe die om­wonenden positief op de activitei­ten reageren”, zegt Kremer.
Sowieso zijn het drukke weken rondom café Kremer, want afgelo­pen zaterdag werd alweer een gro­te flyer voor de Monopolytocht voor KiKa van 20 juni opgehan­gen. Kidsday, een gospelconcert en Rockin’ Harmony, strijdt de ko­mende tijd om voorrang.
„Mooi toch? Er valt van alles te be­leven in de grote feesttent en Vroomshoop bruist aan alle kan­ten”, vindt Beltman.
Het is net als in dat bekende num­mer van De Dijk: ‘Als het golft, dan golft het goed’.

Geschreven door: www.twenteuitdekunst.nl


3voor12.vpro.nl
De Dijk minder begrepen in Limburg? - Zeker niet!
Dagblad Tubantia
De hemel in een busje
De Gelderlander
Het gelijk van Burke: The Dike rocks
Dagblad Tubantia
Dansen op de Vroomshoopse vulkaan
Frank Scholten
Bij De Dijk 'gaat het dak eraf
www.abradio.nl
Spetterend optreden in Bloemendaal van De Dijk in Caprera
www.twenteuitdekunst.nl
Jan van Halst brengt ode aan De Dijk
Algemeen Dagblad
Mooier dan nu kan het nooit gaan met De Dijk
www.trouw.nl
Popprijs valt verrassend toe aan hardwerkende De Dijk
www.volkskrant.nl
Popprijs voor De Dijk op Noorderslag
www.nos.nl
De Dijk wint Popprijs 2008
www.telegraaf.nl
De Dijk wint Popprijs!
www.nu.nl
Popprijs 2008 naar rockveteranen De Dijk
www.dag.nl
De Dijk wint Popprijs 2008
www.livexs.nl
De Dijk wint in 2009 eindelijk de Popprijs   2020
   2019
   2018
   2017
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000
   1999
   1998
   1997
   1996
   1995
   1994
   1993
   1992
   1991
   1989
   1986
   1984
   1982